инсектицид sds лист захватчика

Производственная среда

Сотрудничающий партнер

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ- инсектицид sds лист захватчика ,ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Dimilin 15 SC Версия 1.1 Преработено издание (дата):: 13.12.2016 MSDS Номер: 400000003972 Страна: BG Език: BG 2 / 19 2.1 Класифициране на веществото или сместаИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТТова информационен лист за безопасност се придържа към стандартите и изискванията на България и може да не съвпада с изискванията в други страни . ... Инсектицид ... [email protected] 1.4 ...ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Употр еба Инсектицид, Акарицид 1.3 . Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност . Снабдител “Байер България” ЕООД ул. “Резбарска” № 5 1510 София България

Ficam WP80 MSDS CLP BG rev 10.03

Употреба Инсектицид 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Доставчик AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Germany Телефакс +49 (0) 2173 38 7394 Отговорен отдел E-mail:

СОЛФАК ЕВ 50 / SOLFAC EW50

Употреба Инсектицид 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Доставчик AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Germany Телефакс +49 (0) 2173 38 7394 Отговорен отдел E-mail:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Инсектицид (за употреба в земеделието) Не е за масова употреба. 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 Аdvion® ХЛЕБАРКИ ГЕЛ Издание 3, заместващо всички предишни издания Дата на изготвяне: 16.07.2015г. 1

АМПЛИГО 150 ЗК | Препарати за растителна защита| pesticidi.eu

Описание. MSDS Амплиго 150ЗК. Заповед Амплиго 150ЗК. РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ: Домати: внася се във фаза BBCH 51-89 Поява на цвета или цветните бутони – пълна зрялост: плодовете са с характерния си цвят, брой приложения: 2, през 7 дни ...

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Инсектицид 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Фирма/Производител : CHEMINOVA A/S P.O. Box 9 DK-7620 Lemvig Danmark Телефон Email адрес : +45 96 90 96 90: [email protected] 1.4.

ГАЗЕЛ Информационен лист за безопасност

Доставчик на информационния лист: Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Allee 42 40212 Dusseldorf Germany Telephone number: +49-(0)211-130 66 86 0 Fax number: +49-(0)211-328231 e-mail: [email protected] Производител: NIPPON SODA Co., Ltd., Адрес: 2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8165, JAPAN

Ficam WP80 MSDS CLP BG rev 10.03

Употреба Инсектицид 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Доставчик AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Germany Телефакс +49 (0) 2173 38 7394 Отговорен отдел E-mail:

Информационен лист за безопасност

Инсектицид Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Фирма: БАСФ ЕООД Бул. България 118, ет. 1 Бизнес Център …

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Инсектицид (за употреба в земеделието) Не е за масова употреба. 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Dimilin 2 GR Версия 1.3 Преработено издание (дата):: 13.12.2016 MSDS Номер: 400000004010 Страна: BG Език: BG 2 / 20 2.1 Класифициране на веществото или сместа

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този Информационен лист за безопасност се придържа към стандартите и изискванията на България и може да не съвпада с изискванията в други страни . ... Инсектицид ... [email protected]

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Идентифицирани употреби: Продукт за растителна защита Инсектицид 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМА dow agrosciences s.a.s. 371, rue ludwig van beethoven

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Употреба Инсектицид 1.3 . Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност . Доставчик “Байер България” ЕООД ул. “Резбарска” № 5 1510 София България

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ... Продукт за растителна защита Инсектицид 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност ... безопасност (sds).

QuickBayt WG10 MSDS V8 2017 BG

Употреба Инсектицид 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Доставчик AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Germany Телефакс +49 (0) 2173 38 7394 Отговорен отдел E-mail:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Употреба Инсектицид 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Доставчик “Байер България” ЕООД ул. “Резбарска” № 5 1510 София България Телефон +359 2 814 01 63; +359 2 814 01 60

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В съответствие с Регламент ec №1907/2006 (reach) и с Регламент eu № 453/2010 Дата на издаване: 04.03.2017г. 1/ 13 Наименование на препарата ИМИДАН 50 ВГ (imidan 50 wg)

Информационен лист за безопасност

Инсектицид. 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Доставчик (производител / вносител / единствен представител / разпространител / дистрибутор)

EFORIA 045 ZC - Syngenta

: Инсектицид 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Фирма/Производител : Синджента България ЕООД бул. Цариградско шосе № …

АВАНТ 150 EK - Агропал ООД

Може да се използва само като инсектицид. 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност CHEMINOVA A/S, дъщерно дружество на FMC Corporation Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Denmark [email protected] 1.4.

QuickBayt WG10 MSDS V8 2017 BG

Употреба Инсектицид 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Доставчик AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Germany Телефакс +49 (0) 2173 38 7394 Отговорен отдел E-mail:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този Информационен лист за безопасност се придържа към стандартите и изискванията на България и може да не съвпада с изискванията в други страни . ... Инсектицид ... [email protected]